Обърнах се, и видях под слънцето, Че надтичването не е на леките, нито боят на силните, Нито хлябът на мъдрите, нито богатството на разумните, Нито благоволението на изкусните; Но на всичките се случва според времето и случая.

"The race is not to the swift or the battle to the strong,
nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned;
but time and chance happen to them all."

Ecclesiastes 9:11